પૃષ્ઠો

ગુરુવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2019

બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરકારી શાલાઓના શિક્ષકોનુ એક દિવસીય અધિવેશન

આપણા સરકારી શિક્ષક સંઘના આજના તા.૧૦-૦૯-૨૦૧૯ ના આ પ્રથમ વખતના જિલ્લા કક્ષાના એક દિવસીય અધિવેશનમાં સંઘના આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ સેવા વર્ગ ૩ મંડળના રાજ્ય શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ શ્રી ઠાકર સાહેબ, કચ્છ ઘટક જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી દિવ્યરાજસિંહ, બનાસકાંઠા જિલ્લાના  શિક્ષણ સેવા વર્ગ 2 આચાર્યશ્રીઓ, જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી માંથી પધારેલા ઈ.આઈ શ્રી , વિષય તજજ્ઞ તરીકે શ્રી  નયનભાઈ પરમાર , આદર્શ હાઇસ્કુલ ડીસા ના આચાર્ય શ્રી કે.પી રાજપુત,ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ ઉપપ્રમુખ ગિરિશભાઈ રાવલ તેમજ આપણા સંઘના તમામ હોદ્દેદારો મિત્રો અને જિલ્લાના સરકારી શિક્ષક ભાઈ બહેનો  દ્વારા આપણા આ દિવસને સફળ બનાવવા બદલ આ બધાનો સરકારી શિક્ષક સંઘ બનાસકાંઠા  રદયપૂર્વક આભાર માને છે.
નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો
-----------------------------
બનાસકાંઠા જિલ્લા સરકારી સેવા વર્ગ - ૩ નું પ્રથમ એક દિવસીય અધિવેશન 

ગુરુવાર, 29 ઑગસ્ટ, 2019

અગત્યના પરિપત્રો

પરિપત્રો, મુલ્યંકન પત્રકો, અગત્યના ફોર્મ તથા અન્ય મહત્વની મહિતી ડાઉનલોડ કરવા માટે આપેલ જે તે વિગતની લિંક પર ક્લિક કરો)

*  બદલીનો નવો પરિપત્ર

2006 ના પરિપત્રો

2007 ના પરિપત્રો 


2008 ના પરિપત્રો 

2009 ના પરિપત્રો 

2010 ના પરિપત્રો 

2011 ના પરિપત્રો 

પગારમાંથી ઇંકમટેક્ષ કપાત પરિપત્ર 

દિવાળી વહેલા પગાર પરિપત્ર 

વિનિમય 20 (5) માં સુધરો - કમ્પ્યુટર શિક્ષક લાયકાત 

બોનસ 2011 પરિપત્ર 

58 ટકા મોંઘવારી પરિપત્ર 

20 ટકા એરિયસ રોકડમાં ચુકવણી પરિપત્ર 

શિક્ષણ સહાયક પગાર વધારો પરિપત્ર 

improvement in pay band 9300-34800 circular of 14/09/2011 
ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ અભ્યાસકેન્દ્રોની યાદી 

ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ વિશે માહિતી 

વર્ગ વધારા ઘટાડાનો સુધારાવાળો પરિપત્ર 

vignan melo paripatra page 1 

vignan melo paripatra page  

બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી મહેકમ 01/08/2011 નો પરિપત્ર 

HRA classification of various city 

ડુપ્લીકેટ સર્વિસબુક અંગેનો પરિપત્ર 

શાળા કેમ્પસમાં મોબાઇલ પ્રતિબંધ પરિપત્ર 

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2011 માં ઉપલી વય મર્યાદામાં છુટછાટનો 11/07/2011 નો પરિપત્ર 

ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીનાઆશ્રિત કુટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય ચુકવવા બાબતનો 05/07/2011 નો પરિપત્ર 

ધોરણ - 9 અભ્યાસક્રમ - પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ - આયોજન અને વર્ગ બઢતીના નિયમો 

સ્વૈછિક નિવ્રૂતીના કેસમાં ઉચ્ચ્તર પગાર ધોરણલાભ પરત કરવા બાબત  

નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા માટે વ્યવસ્તાપન નિતી (આદર્શ આચારસંહિતા) 
પ્રાથમિક શિક્ષક ટ્યુશન પ્રતિબંધ પરિપત્ર  

ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ જી. આર. 

એલ સી. તથા જી.આર. નો પરિપત્ર તથા નમુનો (04/05/2011) 
ગુજરાત રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક વર્ગમાં સમાવિસ્ટ જાતિઓની યાદી 

મોંઘવારી વધારો 

ભરતી પરિપત્ર 

રજા અંગેનો પરિપત્ર 

શિક્ષક રેશિયો પરિપત્ર 

મેડિકલ પરિપત્ર  

ફાજલ રક્ષણ પરિપત્ર 

રાજીનામાં અંગેના નિયમોનો પરિપત્ર 

શિક્ષણ સહાયક પરિપત્ર 11/05/2010  

પગાર સુધારો પરિપત્ર 

બોર્ડ પરીક્ષા શિક્ષા પરિપત્ર 

ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ પરિપત્ર 

ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ પરિપત્ર 

અધિનિયમ સુધારો 2010 

શિક્ષક રેશિયો  

અન્ય ઉપયોગી પરિપત્રો 

શ્રેસ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ પરિપત્ર 

open school gr  

પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાસહાયક માટે TET પરિપત્ર 

પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક ભરતી ગુણાંકન તથા નિયમો પરિપત્ર

પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાસહાયક ભરતી અંતર્ગત સુધારાવાળો 03/05/2012 નો નવો પરિપત્ર 

વિદ્યાસહાયક અંતર્ગત 27/4/2011 નો પરિપત્ર 

વિદ્યાસહાયક અંતર્ગત 14/07/2011 નો પરિપત્ર  

પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક જિલ્લા ફેરબદલી અરજી ફોર્મ  

પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક જિલ્લા ફેરબદલી કબૂલાતનામુ 

ફાજલ અંતર્ગત રેશિયાનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર 

પ્રાથમિક શાળામાં એકજ ધોરણમાં બાળકને રોકી રાખવા પર પ્રતિબંધ 

અપંગ કર્મચારીનો એલ. ટી. સી. નો 2011 નો પરિપત્ર 

65% મોંઘવારી અંતર્ગત 11/04/2012 નો પરિપત્ર 

ફીક્સ પે અંતર્ગત 20/01/2012 નો હાઇકોર્ટ ચુકાદો 

શાળા સમય બાબતનો પરિપત્ર 

સરકારી શાળાઓમાં આચાર્ય તથા શિક્ષકોની ભરતી બાબતનો પરિપત્ર 

E.L. અંતર્ગત 15/01/2010 નો પરિપત્ર 

E.L. અંતર્ગત 02/02/2012 નો પરિપત્ર 

15 વર્સ બાદ પેન્શન અંતર્ગત પરિપત્ર  

કુટુંબ પેન્શન અંતર્ગત પરિપત્ર 

પ્રાથમિક શાળામાં મુખ્ય શિક્ષક થવાના અનુભવ બાબત 

વસ્તી ગણતરી અંતર્ગત પરિપત્ર 

પ્રાથમિક શિક્ષકો ( ઉચ્ચ પ્રાથમિક ) અંતર્ગત પરિપત્ર 

બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી અંતર્ગત 25/01/2012 નો પરિપત્ર 

C.C.C. પરિક્ષા તાલીમ તથા ફી બાબત 

C.C.C. પરિક્ષા અંતર્ગત 02/01/2012 નો પરિપત્ર 

ધોરણ - 8 અને 11 માં 33 ગુણે પાસ કરવા બાબતનોપરિપત્ર

સતત અને સર્વગ્રાહી મુલ્યાકન ફોર્મ

1. સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક ધોરણ ૩

2.સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક ધોરણ ૪ 

3. સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક ધોરણ ૫ 

4. સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન  પત્રક ધોરણ ૬ અને૭ 

                                               * પીડીએફ ફોર્મેટ ડાઉનલોડ કરો. 
1. ફોર્મેટ-એ
2. ફોર્મેટ-બી
3. ફોર્મેટ-સી 
4. ફોર્મેટ-ડી
5. સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક ધોરણ ૧ થી ૫ 
6. સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન પત્રક ધોરણ ૬ થી ૮
7. સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન અંગેનો પરિપત્ર

                                                ડાઉનલોડ કરો 1. ની પરિક્ષા ૩૧/૦૩/૨૦૧૩ સુધીમાં પાસ કરવા અંગેનો પરિપત્ર
 2. CCC પરીક્ષા અંતર્ગત 15/06/2012 નો પરિપત્ર
 3. CCC પરીક્ષા અંતર્ગત તા. 02/01/2012 નો પરિપત્ર
 4. ડો.બાબાસાહેબ આમ્બેડકર યુનિ.ના માન્ય કેન્દ્રોની યાદી
 5. ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિ.(GTU) ના માન્ય કેન્દ્રોનીયાદી 
 6. નેત્રહીન અને વિકલાન્ગ કર્મચારીઓ માટે માન્ય કેન્દ્રો બાબતનો પરિપત્ર 
 7. સી.સી.સી પરીક્ષામાંથી 55 વર્ષનાને મુક્તિનો પરિપત્ર-PDF
 8. CCC Exam mathi MUKTI PARIPATRA Dt.22/07/2013
 9. CCC Exam On Duty Circular
 10. CCC TRAINING ON DUTY CIRCULAR
 11. PARIPATRA-3-CLICK ME
 12. PARIPATRA-CCC-CLICK ME
 13. સામાન્ય વહિવટી વિભાગના પરીપત્રો નો સંગ્રહ


  Downloads Years Downloads
  1953-63 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1964 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1965 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1966 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1967 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1968 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1969 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1970 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1971 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1972 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1973 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1974 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1975 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1976 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1977 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1978 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1979 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1980 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1981 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1982 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1983 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1984 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1985 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1986 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1987 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1988 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1989 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1990 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1991 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1992 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1993 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1994 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1995 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1996 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1997 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 1998 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  1999 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 2000 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  2001 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 2002 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  2003 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 2004 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  2005 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 2006 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  2007 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 2008 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  2009 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 2010 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  2011 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 2012 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  2013 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 2014 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  2015 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 2016 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.
  2017 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. 2018 PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site.