પૃષ્ઠો

ગુરુવાર, 27 ફેબ્રુઆરી, 2014

શિક્ષણ મિત્ર

પરીપત્રો સંકલન - શિક્ષણ

 • પગારબિલ અંતર્ગતના પત્રકો  
ડી ઈ ઓડિટ પત્રકો      
માહિતી અધિકાર કાયદો (RTI ACT)
વર્ધિત પેન્શન યોજના સંપૂર્ણ માહિતી
ધોરણ ૧૦ નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો
સીસીસી પરીક્ષા મટેરિયલ્સ
 શાળા ઉપયોગી ફાઈલ

TET( Teacher Eligibility Test ) &
TAT( Teacher Aptitude Test ) GR     


મંગળવાર, 4 ફેબ્રુઆરી, 2014

નવી શાળાઓ પ્રાથમિક

 1. Ptc Gujarat

  www.ptcgujarat.org/
  જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયક/મુખ્ય શિક્ષકની ભરતી માટે અહીં ક્લિક કરો ...
 2. વિદ્યાસહાયક/મુખ્ય શિક્ષક સીધી ભરતી

  www.vidyasahayakgujarat.org/
  (1) બીજા તબક્કામાં ઉમેદવારોને જિલ્લા પસંદગી માટે તા.૦૫-૦૨-૨૦૧૪ થી તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૪ સુધી બોલાવેલ છે. (2) બીજા ...
  તમે આ પૃષ્ઠની 5 વાર મુલાકાત લીધી. છેલ્લી મુલાકાત: 5/6/13
 3. Gujarat HTAT Recruitment 2013-2014 Apply Online www.ptcgujarat ...

  1 જાન્યુ, 2014 - Gujarat HTAT Recruitment 2014 Notification Apply Online for 2513 Govt Posts on www.ptcgujarat.org.Welcome to Jobspy.in : Gujarat Education ...
 4. Gujarat HTAT Recruitment 2014 www.ptcgujarat.org 2513 Head ...

  www.recruitmentcareer.in/.../gujarat-htat...આ પૃષ્ઠનો અનુવાદ કરો
  31 ડિસે, 2013 - Eligible and Interested Candidates would be required to fill Online application form available on its official website www.ptcgujarat.org before ...

રવિવાર, 2 ફેબ્રુઆરી, 2014

TET/ TAT પરિપત્ર

TET( Teacher Eligibility Test ) & TAT( Teacher Aptitude Test ) GR     

 ભરતી પરિપત્ર   

જાહેરનામુ ભરતી TATA EXM.  

અભ્યાસક્રમ ટાટ પરીક્ષા  

શિક્ષક - આચાર્ય અભિયોગ્યતા કસોટી માળખું ( TAT Exam Paper Structure ) 

શનિવાર, 1 ફેબ્રુઆરી, 2014