પૃષ્ઠો

બુધવાર, 10 ડિસેમ્બર, 2014

ફેસબુક જી આર

ઉપર લિંક નં. -3 પર  ફેસબુક જી આર  પેજ પર નવા જી. આર મુક્વામાં આવે છે.


ऊपर लिंक - ३  फेसबुक जी आर पेज पर नवा जी आर मुक्वामाँ आवे छे 

मंडली प्रमाणपत्र  

સોમવાર, 10 નવેમ્બર, 2014

એસ.એસ.સી. પરીક્ષા ૨૦૧૫

 ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ ઘો-૧૦/૧૨ના ખાનગી

શાળા રજીસ્ટ્રેશન 

શિક્ષક રજીસ્ટ્રેશન  

એસ.એસ.સી. ફોર્મ ભરવા માટે  

ફોર્મ ભરવાની સુચનાઓ એસએસસી ૨૦૧૫ 

 ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કુલ સોસાયટીની કારોબારી સમિતિની બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે ખાનગી ઉમેદવારોએ પોતાના રહેઠાણની નજીક પડતી ગુ.મા.અને ઉ.મા.શિ.બોર્ડ દ્વારા નોંધાયેલી શાળામાંથી આગામી માર્ચ ૨૦૧૫થી ફોર્મ ભરી શકશે.ખાનગી ઉમેદવારે પોતાના રહેઠાણના પુરાવા માટે રેશનિંગ કાર્ડ,લાયસન્સ,ચુંટણી કાર્ડની નકલ આપવાની રહેશે.
 
હાલના ચાલું સ્ટડી સેન્ટરોએ તેમના વિસ્તારમાં આવેલી શાળાઓમાંથી ધોરણ ૧૦-૧૨ના ખાનગી ઉમેદવારનું કાઉન્સીલીંગ કરવાનું રહેશેય.સ્ટડી સેન્ટરના કાઉન્સિલીંગ માટે નિમÒક કરેલ શિક્ષકનું નામ સરનામુ મોબાઇલનંબર માહિતી શાળાના લેટર પેડ ઉપર ઓપન સ્કુલ શાખા લખીને આપવાનું રહેશે.


બુધવાર, 13 ઑગસ્ટ, 2014

માધ્યમિક શિક્ષણ પરીપત્રો જુલાઈ

બનાસગંગા માસિક અંક

બનાસકાંઠા માધ્યમિક શિક્ષક સંઘ પરીપત્ર

શાળાનો લોગાની ઈમેજ

મંગળવાર, 1 જુલાઈ, 2014

ભરતી અંગેના પરીપત્ર

શિક્ષણ પરીપત્રો

શિક્ષણ પરીપત્રો


બુધવાર, 25 જૂન, 2014

ચિંતન સભા ૨૮-૬-૨૦૧૪

1. બનાસકાંઠા જિલ્લા આચાર્ય સંઘ દ્વારા યોજાનાર એક દિવસીય ચિંતન   સભા =
     તારીખ=.૨૮-૬-૨૦૧૪
      સ્થળ= કનુભાઈ મહેતા હોલ, વિદ્યામંદિર કેમ્પ્સ ,પાલનપુર 
     સમય = સવારે- ૯.૩૦ કલાક 

2. ધોરણ-૯ માં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની માહિતી નિયતપત્રક મુજબ લાવવી -તા.૨૮-૬-૨૦૧૪

3. વિદ્યાર્થીઓનાકંસેશન પાસ માટે ફોર્મ મેળવવા નજીકના એસ.ટી ડેપો   નો સંપર્ક કરવો , ૧૦૦  થી વધારે  વિદ્યાર્થી ઓ હસે તો સ્કુલમં જ પાસની સુવીધા

રજા યાદી ૨૦૧૪- ૨૦૧૫

રજા યાદી ૨૦૧૪ - ૨૦૧૫

                પંચશીલ ઉચ્ચ. માધ્ય. વિદ્યાલય ,ડીસા 

 
                                                 રજા યાદી = 2014 - 2015  
ક્રમ તરીખ વાર રજા ની વિગત દિવસ જાહેર\સ્થાનિક  
1 12/07/2014 શનિવાર ગુરુ પૂર્ણિમા  1 સ્થાનિક  
2 29/07/2014 મંગળવાર  રમઝન ઈદ   1 જાહેર  
3 15/08/2014 શુક્રવાર સ્વાતંત્ર્ય દિન  1 જાહેર  
4 16/08/2015 શનિવાર  રાંધણ છઠ  1 સ્થાનિક  
5 18/08/2014 સોમવાર પતેતી (પા.નૂ વર્ષ  1 જાહેર  
6 29/08/2014 મંગળવાર સંવત્સરી (ગણેશ) 1 જાહેર  
7 01/10/2014 બુધવાર દુર્ગાષ્મી  1 સ્થાનિક  
8 02/10/2014 ગુરુવાર ગાંધીજયંતી  1 જાહેર  
9 03/10/2014 શુક્રવાર વિજ્યા દશમી  1 જાહેર  
16 06/10/2014 સોમવાર બકરી ઈદ  1 જાહેર  
17 દિવાળી વેકેશન તા.20/10/14 થી 09/11/14 21 જાહેર  
18 25/12/2014 ગુરુવાર નાતાલ 1 જાહેર  
19 14/01/2015 બુધવાર મકર સંક્રાંતી   1 જાહેર  
20 15/01/2015 ગુરુવાર વાસી ઉતરાયણ  1 સ્થાનિક  
21 26/01/2015 સોમવાર પ્રજાસત્તાક દિન  1 જાહેર  
22 17/02/2015 મંગળવાર મહા શિવરાત્રી  1 જાહેર  
23 05/03/2015 શુક્રવાર હોળી  1 સ્થાનિક  
24 17/03/2015 શનિવાર ધુલેટી  1 જાહેર  
  21/03/2015 શનિવાર ગુ ડી પડવો  1 સ્થાનિક  
25 28/03/2015 મંગળવાર રામ નવમી 1 જાહેર  
26 02/04/2015 ગુરુવાર મહાવીર જ્યંતી 1 જાહેર  
24 03/04/2015 શુક્રવાર ગ્રુડ ફ્રાઈડે 1 જાહેર  
  04/04/2015 શનિવાર હનુમાન જયંતી  1 સ્થાનિક  
27 14/04/2015 મંગળવાર ડો.આંબેડકર જયંતી  1 જાહેર  
28 21/04/2015 મંગળવાર પરશુરામ જયંતી  1 જાહેર  
29 ઉનાળુ  વેકેશન તા 04 /5/15 થી  07/6/15 35 જાહેર  
      કુલ રજા 80 જાહેર  
(૧) સરકારશ્રી ની સુચના મુજબ રજામાં ફેરફાર કરવામાં આવશે  
(૨) શ્રાવણ માસના સોમવારે શાળાનો સમય સવારનો રાખવામાં આવશે.  
(3) સ્થાનિક તહેવારો અને મંડળની સુચના મુજબ શાળા સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે . આચાર્ય 

મંગળવાર, 8 એપ્રિલ, 2014

PE


પરીપત્રો

» રાજ્યની તમામ માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ શરુ કરવાના સમય બાબત

» જામનગર જીલ્લામાં પ્રાથમિક શાળાઓના સમયમાં ફેરફાર કરવા બાબત

 » પ્રાથમિક શાળામાં પ્રવેશ વય મર્યાદા અંગેનો પરિપત્ર

» વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડની પરત ચૂકવણી બાબત નો પરિપત્ર

» જેલના કેદીઓના બાળકોને શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરવા બાબત

» સંભવિત સાતમા પગારપંચના સ્કેલ જાણવા અહીં ક્લિક કરો.

 CCC ની પરિક્ષા ૩૧/૦૩/૨૦૧૩ સુધીમાં પાસ કરવા અંગેનો પરિપત્રસીધી ભરતીથી મુ.શિ. તરીકે નિમણૂક પામનાર શિક્ષકોને મળવાપાત્ર પગાર અને નોકરીના લાભોનો પરીપત્ર 

SSC & HSC ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ અને સર્ટીફિકેટ મેળવવા માટે નો પરિપત્ર

 વડોદરા જિલ્લા માટે એસ.એમ.સી ઓડીટ માટે નો પરિપત્ર તેમજ તાલુકાની તારીખો સાથે વિગતવાર માહીતી 

 CCC પરીક્ષા તાલીમ તથા ફી બાબત

પ્રસુતિ તથા પિતૃત્વ રજાનો પરિપત્રLTC પ્રવાસ માટે શીપ ( દરિયાઈ) અને હવાઈ બંને મુસાફરી માન્ય છે.ગુરુવાર, 27 ફેબ્રુઆરી, 2014

શિક્ષણ મિત્ર

પરીપત્રો સંકલન - શિક્ષણ

  • પગારબિલ અંતર્ગતના પત્રકો  
ડી ઈ ઓડિટ પત્રકો      
માહિતી અધિકાર કાયદો (RTI ACT)
વર્ધિત પેન્શન યોજના સંપૂર્ણ માહિતી
ધોરણ ૧૦ નમૂનાના પ્રશ્નપત્રો
સીસીસી પરીક્ષા મટેરિયલ્સ
 શાળા ઉપયોગી ફાઈલ

TET( Teacher Eligibility Test ) &
TAT( Teacher Aptitude Test ) GR